Warsztaty organizowane przez Ministerstwo Klimatu

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacje o warsztacie:

Ministerstwo Klimatu zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych tematowi Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Warsztaty skierowane są do pracowników administracji publicznej - jednostek nadzorowanych Ministerstwa Klimatu, innych jednostek administracji, urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Każdy z warsztatów trwa jeden dzień.
Warsztaty są organizowane w formie zdalnej (online).

Warsztaty są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do realizacji warsztatów online zostanie wykorzystany program wideokonferencyjny, który umożliwi kontakt z trenerem i innymi uczestnikami za pośrednictwem czatu oraz łączności audio/video.

Uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną materiały do zajęć oraz link do warsztatu.

Aby wziąć udział w warsztacie konieczne jest dysponowanie komputerem stacjonarny lub laptopem wyposażonym w: mikrofon, głośniki i opcjonalnie kamerkę internetową, dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.

Szczegółowe wymagania techniczne udziału w warsztacie zostaną przekazane wszystkim uczestnikom w terminie późniejszym.